simbol KB FSR
FRANČIŠKOV   SVETNI   RED
KRAJEVNO BRATSTVO pri MARIJINEM OZNANJENJU v LJUBLJANI
Nazaj Novosti Napovednik Oglasna deska Simboli Kazalo Povezave Domov

 

NAŠI  BLIŽNJI

(iz knjige  dr.Jožeta Ramovša  "Kakovostna starost" -
objavljeno z dovoljenjem dr.Ramovša)

POVEZAVE  MED  LJUDMI
Povezave med ljudmi lahko gledamo tudi z vidika, kako se skladajo, in razlikujemo tri vrste:

* simetrične, ko se dve osebi v pogledu na določeno stvar povsem ujemata; ta vrsta medčloveških povezav je predvsem prijetna;

* komplementarne ali dopolnjujoče se, ko dve osebi gledata na določeno stvar različno, njuni stališči pa se med seboj skladno dopolnjujeta v celoto; ta vrsta medčloveških povezav je predvsem plodna za delovno sodelovanje;

* konfliktne ali nasprotne, ko dve osebi gledata na določeno stvar različno, toda njuni stališči sta pod tem vidikom trenutno neuskladljivi; ta vrsta medčloveških povezav je zelo neprijetna in pomeni križišče v medsebojni povezavi: ali bo neobvladano nasprotje povzročilo razdiralen razkroj, ali pa bo tvorno preseganje nasprotja na obstoječi ravni dvignilo povezavo in življenje obeh oseb na novo kakovostno raven.
Nazaj

roke