simbol KB FSR
FRANČIŠKOV   SVETNI   RED
KRAJEVNO BRATSTVO pri MARIJINEM OZNANJENJU v LJUBLJANI
Nazaj Novosti Napovednik Oglasna deska Simboli Kazalo Povezave Domov

 

 

GRADIMO  BOŽJE  KRALJESTVO


(iz  revije   "Cvetje z vrtov svetega Frančiška" - Mesečni  list za verno slovensko ljudstvo, zlasti  za  ude  tretjega  reda  sv.Frančiška -
1.letnik iz leta 1880 )

ALI   JE  TRETJI   RED  PRIMEREN  ZA  NAŠE  ČASE ?
"Da nevernik tretji red zaničuje, to ni nič čudnega; ali da ga zaničuje ali vsaj zanemarja veren kristijan, to se nam pa res čudno zdi. In vendar je tako. Mnogi menda mislijo, da je tretji red neka zastarela vstanova, ki je znabiti kedaj kaj koristila, za naše čase pa ni več primerna. Poglejmo,
ali je to res ?

Neprimeren bi bil tretji red, ako bi imel neprimeren namen, ali pa, ako bi rabil, da svoj namen doseže, neprimerne pripomočke.
Namen tretjega reda je spokorno, pobožno, kerščansko življenje. Ali ta namen ni primeren za naše  čase ? Ali je bila pokora znabiti le v starih časih potrebna, zdaj pa ni več ? Jezus Kristus je dal svoj evangelij za vse čase in vendar pravi: »Če se ne spokorite, poginili boste vsi« (Luk. 13,3).
Dandanašnji svet res noče dosti slišati o pokori; ali je pa ni ravno zavoljo tega le tolikanj bolj potreben?
Kam bo prišlo človeštvo po poti, na kateri je dandanes po nekaterih mestih in deželah velika  množica prebivalstva, to se je poslednje čase po raznih krajih pokazalo v grozovitih prigodah. In nevera, popačenost in razuzdanost se čedalje bolj širi, čedalje globočje korenine poganja.

Eden izmed glavnih izvirkov popačenega in razuzdanega življenja v današnjem času je nejevera, ki navadno, vsaj pri priprostih ljudeh, iz neznanja izvira, ker se zanemarjajo pridige in kerščanski nauki, in opušča prejemanje svetih zakramentov.
* Tretji red pa tirja v svojem vodilu pred vsem drugim pravo vero  in priganja k večkratnemu prejemanju svetih zakramentov. Tudi skerbi s posebnim podučevanjem, da se udje v kerščanskem nauku dobro izurijo.

Popačenost in razuzdanost izvira drugič iz pomanjkanja domačega vstrahovanja in pobožnega družinskega življenja. Mladi ljudje so dandanašnji kaj pogostoma sami sebi prepuščeni in žive brez vodstva in nadzorstva po svoji mladostni poželjivosti. Taki o pokorščini in poredku nočejo ničeser več vedeti, rešilne roke nočejo več poznati. In tako se pogrezujejo od prepada do prepada.
* Tretji red nasproti zbira vboge raztepene v družbo, jih nadzoruje in straži, ne le v hiši božji, temveč tudi v vsej njihovi obhoji. Popravlja njihove napake in jih navaja k radovolji, modri pokorščini proti svojim duhovnim vikšim, kateri jih napeljujejo k rednemu, delavnemu in torej tudi čednostnemu življenju.

Tretji vir popačenosti in razuzdanosti našega časa je splošno posvetno nagnjenje, po katerem jih velika množina le na dobiček in časno srečo misli, kakor bi bil človek le za ta svet vstvarjen.
* Spokorni red sv.Frančiška pa človeka, dasiravno ga pusti mej svetom živeti in delovati, vendar vedno opominja, da je za neki drugi boljši svet namenjen. Da mora delo z molitvijo posvečevati in posvetno blago tako si pridobivati in rabiti, da s tem svojih nebeških zakladov ne zapravi.

Četerti vir je naposled preveliko hrepenenje po zabavah in razveseljevanju, ki je tolikanj pogubno zlasti neizkušeni, strastni mladini, pa tudi zakonskim in celim družinam izpodkopava srečo. In človeštvo tira v nezmernost, nečistost itd. Nasledki temu so: omajano zdravje, oslabelost, obožanje, naveličanje življenja.
* Temu nasproti uči tretji red sv. Frančiška z lahkimi pokorili modro omejevati vgajanje počutkom in kopernenje po razveseljevanju. Tretji red pospešuje veselje v Bogu, veselje v nedolžnosti in čisti vesti in natančnemu izpopolnjevanju svojih dolžnosti. Tretji red navaja k zatajevanju in krotitvi samega sebe, brez česer človek na tem svetu nigdar ne more srečen in zadovoljen biti.

Namen tretjega reda je po tem takem dober in ves primeren tudi našemu času. " ...
Nazaj
francgradi