simbol KB FSR
FRANČIŠKOV   SVETNI   RED
KRAJEVNO BRATSTVO pri MARIJINEM OZNANJENJU v LJUBLJANI
Nazaj Novosti Napovednik Oglasna deska Simboli Kazalo Povezave Domov

 

 
NA STRMI IN OZKI POTI

(po knjigi  F.V.Faber "Duhovna rast krščanskega človeka")


2.KAKO  V  SEBI   ODKRITI  PREVLADUJOČO  STRAST
Ena izmed najbolj važnih nalog našega življenja je, da odkrijemo, katera je tista strast, ki v naši duši prevladuje in usmerja večino našega napačnega ravnanja.  In ta dolžnost je tem težja in tem važnejša, čim bolj se ta strast  zna prekanjeno skrivati v najbolj oddaljenih kotičkih našega srca.
Več načinov je, s pomočjo katerih jo bomo razkrinkali, seveda če se jih bomo posluževali resno in bomo sami sebe pošteno in dovolj dolgo opazovali.

Prvi način je ta, da si vsak dan izprašamo vest. Ta navada bo kmalu pripomogla k temu, da bomo na sebi marsikaj opazili in spoznali, kar ni prav. Nikakor pa ne svetujem, da bi kdo iz tega delal prenagle zaključke, dokler čas in budnost nista teh opazovanj potrdila in sicer v različnih okoliščinah in celo v popolnoma nasprotujočih si skušnjavah.

Drugi način je podoben prvemu, a je lažji, ker ne zahteva tako vsestranske in neprestane pozornosti.  Ta način je v tem, da  smo pozorni na vsako nenavadno   vzradoščenost ali otožnost, ki razburi našo dušo, ne da bi vedeli, kaj je temu pravzaprav vzrok.  Potem pa  poskušamo raziskati, od kod to  nenavadno  razpoloženje  izvira. Zelo verjetno je, da je vzrok v tem, da smo ustregli naši prevladujoči strasti, ali pa v tem, da je nismo zadovoljili. Zelo nepazljiv mora biti, kdor še ni na sebi izkusil te menjave veselega razpoloženja  in  duševne potlačenosti.

Nadalje: hodimo k spovedi več ali manj pogosto in se obtožujemo svojih malih grehov in napak ter nepopolnosti. Gotove napake pa se venomer ponavljajo. Celo jezi nas in nam preseda, da so naše spovedi vse tako enolične. Vse se sučejo okoli treh ali štirih pregreh. Če smo  vestni,  lahko točno ugotovimo, kakšni so pravzaprav ti grehi, tako da  njihovo bistvo z vso nravstveno resnobo še bolj preiščemo. Tako bomo lahko odkrili, od kod izvirajo in katere okoliščine so pripomogle k temu, da so se mogli v toliki meri razviti. Skoraj v vseh primerih se bo pokazalo, da izhajajo iz enega in istega vira. Kdor je odkril ta vir, je odkril svojo prevladujočo strast.


Razglabljajoč tako važno zadevo  pa ne smemo pozabiti na to, da je treba glede  naše prevladujoče strasti vprašati za nasvet tudi  spovednika in duhovnega voditelja. V stvareh, ki zadevajo nas same, smo navadno zelo slepi. In če pomislimo, da se prevladujoča strast posebno odlikuje po tem, da nam predstavlja greh za čednost, imamo tem več razloga, da se ne zanašamo v tej stvari na svoje lastno mnenje in sodbo. Duhovni voditelj čestokrat odkrije v naši duši strast  prej kot mi sami. Zato ga moramo v vsakem primeru vprašati za mnenje.

Nazaj


ARHIV
Kaj je prevladujoča strast
Tri pokrajine
Srečni  začetek poti


jezusov_objem